Regulamin

Regulamin Sklepu

Sklep internetowy, działający pod adresem www.digi-pub.net prowadzony jest przez firmę Z-MEDIA Patryk Zborowski mieszczącą się przy ul. Św. Wawrzyńca 5/9 w Krakowie, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem rejestrowym 5160/2007, NIP 6762110411.

Strony transakcji

1. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym www.digi-pub.net, zwaną dalej Klientem jest osoba fizyczna posiadająca pełną osobowość prawną lub przedsiębiorca. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego www.digi-pub.net jest właściciel Sklepu firma Z-MEDIA zwana dalej Sprzedawcą.

2. Warunkiem przeprowadzenia transakcji sprzedaży jest przeprowadzenie rejestracji (dotyczy osób i przedsiębiorców, które nie dokonywały jeszcze zakupów za pośrednictwem digi-pub.net) oraz akceptacja regulaminu a także pozostałych warunków sprzedaży.

3. Przedmiotem transakcji są produkty prezentowane przez Sprzedawcę na stronie digi-pub.net w chwili składania zamówienia

4. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona realizacja zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia do sprzedawcy.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania czy też wycofania towaru z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w każdym momencie.

6. Zamówienia poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest złożenie zamówienia telefonicznie. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

7. Złożenie zamówienia jest wiążące w chwili, gdy na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail trafi informacja zwrotna od sprzedawcy potwierdzająca złożenie zamówienia.

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji zlecenia i w przypadkach budzących uzasadnione obawy, braku możliwości potwierdzenia zamówienia oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy regulamin może odstąpić od realizacji zlecenia.

9. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zlecenia był jak najkrótszy.

10. Realizacja wysyłki odbywa się drogą elektroniczną, poprzez e-mail

11. Kupujący ma do wyboru następujące sposoby realizacji płatności:

a) KARTA PŁATNICZA : VISA, MasterCard, Diners Club International, JCB, American Express, Maestro, Visa Electron

b) E-PRZELEW

c) PRZEKAZ NA KONTO

12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez składającego zamówienie w formularzu zamówienia.

13. Mimo dołożenia należytej staranności w ofercie prezentowanej na www.digi-pub.net mogą się pojawić błędy, które jednak nie mogą być podstawą do wnoszenia roszczeń wobec sprzedawcy. W razie wątpliwości dotyczących oferty prezentowanej na www.digi-pub.net należy kontaktować się ze sprzedawcą.

14. Sprzedawca zapewnia, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych będą służyły wyłącznie do celów związanych z prowadzoną przez sprzedawcę działalnością gospodarczą.

15. Właściwym sądem do rozstrzygania sporów powstałych na tle działalności prowadzonej przez sprzedawcę jest sąd właściwy dla siedziby sprzedawcy.

16. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany niniejszego regulaminu. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

Zwroty

Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z 2 marca 2000 (Dz.U. z dnia 31 marca 2000 roku), klient ma prawo do rezygnacji z zakupu, bez podania przyczyn, w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia produktu.

Gwarancja

Gwarancja obejmuje:

1. Funkcjonowanie Oprogramowania zgodne z jego dokumentacją, którą stanowi: POMOC W POSTACI PLIKÓW pdf oraz inne instalacyjne pliki informacyjne.

2. Użytkownik przy zakupie nowej kopii Oprogramowania otrzymuje gwarancję podstawową na okres 12 miesięcy od dnia zakupu.

Procedury reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej na adres:

Z-MEDIA

Rynek Dębnicki 6/1

30-319 Kraków

2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładny opis ujawnionych wad, nazwę licencji zakupionego oprogramowania, numer oraz datę zamówienia.

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego.

4. Klient zostanie poinformowany o wyniku realizacji zgłoszenia reklamacyjnego drogą elektroniczną poprzez e-mail podany podczas rejestracji.

Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe przekazywane nam przez klientów sklepu www.digi-pub.net, są przetwarzane przez Z-MEDIA z siedzibą w Krakowie, przy ul. Św. Wawrzyńca 5/9.

Powierzone nam dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy.

2. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

3. Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Każdy klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

 

 

title=div id= title=